Belangrijke mededelingen

Door op de foto links te klikken opent deze in een groot en nieuw venster

Greetje Scherjon stopt met trekzakken. Tot verdriet van ons maar vooral van haarzelf moest Greetje op doktersadvies met directe ingang stoppen met trekzak spelen. Ze zal erg worden gemist want zowel haar persoonlijke als muzikale inbreng in de groep was groot.

Thom Scherjon stopt na het voorjaarsconcert van 2023 Thom, naast muzikant onze onmisbare "spreekstalmeester" en organisator op de achtergrond, heeft aangegeven het komend seizoen (t/m het voorjaarsconcert 2023) af te maken maar daarna ook te stoppen.

De muziekgroep THC Oostergoo wordt na het Voorjaarsconcert van 2023 ontbonden Vanwege het directe afscheid van Greetje en het toekomstig gemis van Thom hebben de overige leden gemeend dat daarmee aan het tijdperk van THC Oostergoo een einde gaat komen.

Optredens

Inmiddels zijn de eerste optredens alweer achter de rug. We hebben in oktober opgetreden voor het Katholiek Vrouwen Gilde in Joure en de Zonnebloem afd. Wommels. En er volgen nog verschillende tot aan het afscheidsconcert.

ZIE ONZE AGENDA

Samenstelling

 • Thom Scherjon, (artistiek leider) zang en trekzak
 • Rein Mebius (muzikaal leider) trekzak, batá, cajon, zang
 • Betty Flameling, trekzak, zang
 • Mien Bosma, trekzak, zang
 • Hanneke Wessels, trekzak, zang
 • Trudy de Jong, trekzak.
 • Bert Wijbenga, trekzak, gitaar, zang
 • Ineke Mebius, geluid
 • Folina Boonstra, trekzak
 • Anne Offereins, basgitaar

Soort evenement

Het repertoire van de muziekgroep is zeer gevarieerd en daardoor geschikt voor diverse evenementen zoals:

 • Braderiën
 • Muziekfestivals
 • Zorgboerderijen
 • Fryske krites
 • Jubilea.
 • Verzorgingshuizen
 • (voormalige) ANBO's
 • Activiteiten commissies
 • Uw feest ?